วิธีดูข้อมูลและระดับความน่าเชื่อถือของร้านค้าใน Taobao

1.) ชื่อร้านค้า

2.) ระดับของเครดิต แสดงด้วยสัญลักษณ์เรียงลำดับจากเครดิตน้อยไปหามากเป็นรูปหัวใจ เพชร มงกุฎ และมงกุฎทอง ยิ่งสะสมได้มากก็ยิ่งได้ระดับของเครดิตที่สูงขึ้นไปเรื่อย ๆ ตั้งแต่หัวใจ 1 ดวงไปจนถึงสูงสุดคือมงกุฎทอง 5 หัว

3.) ผู้ซื้อสามารถกดเพื่อทักแชทหาผู้ขายได้

4.) หลักประกันความน่าเชื่อถือของผู้ขาย ตัวเลข 5000 ในกรอบสี่เหลี่ยมเล็กคือจำนวนเงินประกันที่ผู้ขายได้วางเงินไว้กับเว็บ taobao หากเกิดปัญหาผู้ขายไม่ยอมทำตามข้อตกลงการซื้อขาย ทางเว็บ taobao มีสิทธิ์จะใช้เงินประกันนี้จ่ายคืนความเสียหายให้แก่ผู้ซื้อสินค้าไปก่อน

5.) คะแนนประเมินจากผู้ซื้อ คะแนนเต็มคือ 5 ถ้าตัวเลขคะแนนเป็นสีแดงแปลว่าดี เพราะมันหมายถึงได้คะแนนดีกว่าค่าเฉลี่ยของผู้ขายอื่น ๆ ในหมวดสินค้าเดียวกัน ถ้าเป็นสีเขียวแปลว่าคะแนนต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของกลุ่ม

วิธีดูคะแนนจากลูกค้าในร้านค้า

1.) แสดงถึงความเหมือนของสินค้าในร้านกับสินค้าจริงที่ลูกค้าได้รับ แต่ไม่ได้วัดคุณภาพของสินค้า

2.) แสดงถึงทัศนคติของลูกค้า ที่มีต่อการบริการของร้านค้านั้นๆ

3.) แสดงถึงความรวดเร็วในการส่งสินค้า

(คะแนนเต็ม 5 คะแนน)

ระดับความน่าเชื่อถือของร้านค้าใน Taobao

1.) ระดับหัวใจ คือร้านที่เพิ่งเปิดใหม่ยังไม่มียอดสั่งซื้อมาก

2.) ระดับเพชร คือร้านที่เปิดมาระยะเวลาระดับหนึ่ง มีความน่าเชื่อถือระดับพอใช้

3.) ระดับมงกุฎ คือร้านที่เปิดมานานพอสมควรหรือมียอดสั่งซื้อจำนวนมาก มีความน่าเชื่อถือระดับดี

4.) ระดับมงกุฎทอง คือร้านที่เปิดมานานมากแล้วและมียอดสั่งซื้อจำนวนมาก มีความน่าเชื่อถือระดับดีมาก

วิธีดูรายละเอียดสินค้า

ในหน้าสินค้าที่ลูกค้ากดเลือกจะมีรายละเอียดสินค้าบอกเป็นภาษาจีน ให้ลูกค้าเลือกใช้ https://translate.google.co.th แปลเพื่อดูรายละเอียดได้ค่ะ

วิธีดูรีวิวจากลูกค้าที่เคยซื้อสินค้าจากร้านค้ามาก่อน

รีวิวตรงส่วนนี้จะเป็นอีกส่วนที่ช่วยในการตัดสินใจให้เราซื้อสินค้าจากร้านค้านี้ได้ง่ายขึ้น จะมีทั้งรีวิวที่เป็นข้อความและรีวิวที่เป็นรูปภาพสินค้าจริง ซึ่งถ้ามีรีวิวที่เป็นรูปสินค้าจริงก็ถือเป็นความโชคดีของเราเลยที่ได้เห็นสินค้าจริงจากร้านนั้น ๆ ค่ะ© Copyright © 2018 - 2020 | PNPcargo.com All right reserved