การแก้ไขข้อมูลส่วนตัว (Profile)

1. ลูกค้าเข้า www.pnpcargo.com กด "เข้าสู่ระบบ"

กรอก id : ชื่อผู้ใช้งานที่สมัคร

กรอก password : รหัสผ่าน

กดเลือก รหัสลูกค้าตรงมุมด้านขวามือดังรูป >>> เลือก ตั้งค่าบัญชีผู้ใช้

2. จากนั้นลูกค้าสามารถแก้ไข ข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าได้เลยคะ

3. เสร็จแล้วกดปุ่ม บันทึกรายการ© Copyright © 2018 - 2020 | PNPcargo.com All right reserved